KHẨU TRANG 5D Tiến Hùng (1 thùng = 100 cái)

25.000

🌿🥑 KHẨU TRANG 5D Tiến Hùng
#25k/thùng 100 cái
E MÊ NHẤT MÃ KHẨU TRANG 5D NÀY LUN Ý! ĐỢT NÀY VỀ ĐÓNG THÙNG 100 CÁI SIÊU TIỆN LỢI
👉 Khẩu trang đeo khít khuôn mặt,ko lem son
👉 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝟓𝐃 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝟑 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢́
👉 𝐊𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝟏 𝐬𝐢𝐳𝐞 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭
👉 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐝𝐚̂𝐲 đ𝐞𝐨 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐦𝐚̣𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐡𝐨̂̀𝐢 , 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐠𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐭, không hề đau tai Nam Nữ đều có thể đeo được,
Giỏ hàng
0914 560 180
Scroll to Top