ĐĨA PHÍP VUÔNG 1210 HÀNG VIỆT NHẬT

8.000

ĐĨA PHÍP VUÔNG 1210 HÀNG VIỆT NHẬT
Chất liệu: Nhựa ABS CAO CẤP NGUYÊN SINH KHÔNG GÂY ĐỘC HẠI.
1210-1 Kích thước: 17x17x1.5cm Giá:#8k
1210-2 Kích thước: 19x19x1.5cm Giá:#11k
1210-3 Kích thước: 21x21x2m Giá:#13k
1210-4 Kích thước: 23x23x2cm Giá:#17k
𝙰𝙽 𝚃𝙾À𝙽 ☀ 𝙲𝙷Ấ𝚃 𝙻ƯỢ𝙽𝙶 ☀ 𝚃𝙸Ệ𝙽 Í𝙲𝙷 ☀
🏅 𝐍𝐇𝐔̛̣𝐀 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 – 𝐌𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐡𝐚̀!
🏅 𝐍𝐇𝐔̛̣𝐀 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 – 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐇𝐈𝐄̣̂𝐔 𝐂𝐔̉𝐀 𝐍𝐈𝐄̂̀𝐌 𝐓𝐈𝐍
Giỏ hàng
0914 560 180
Scroll to Top